పాత పెన్షన్‌పై పార్టీల వైఖరి తెలపాలి : యుటిఎఫ్‌

  • Home
  • పాత పెన్షన్‌పై పార్టీల వైఖరి తెలపాలి : యుటిఎఫ్‌

పాత పెన్షన్‌పై పార్టీల వైఖరి తెలపాలి : యుటిఎఫ్‌

పాత పెన్షన్‌పై పార్టీల వైఖరి తెలపాలి : యుటిఎఫ్‌

Feb 13,2024 | 21:20

ప్రజాశక్తి – కడప అర్బన్‌ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం సమాజంలో గౌరవప్రదంగా జీవించడానికి పాత పెన్షన్‌ విధానం అవసరమని,…