పారదర్శకంగా ఓటర్ల లిస్టు తయారు చేయాలిసబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌

  • Home
  • పారదర్శకంగా ఓటర్ల లిస్టు తయారు చేయాలిసబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌

పారదర్శకంగా ఓటర్ల లిస్టు తయారు చేయాలిసబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌

పారదర్శకంగా ఓటర్ల లిస్టు తయారు చేయాలిసబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌

Dec 2,2023 | 17:07

ప్రజాశక్తి – ఆగిరిపల్లి ఓటర్ల లిస్టులో వున్న మరణించిన వారి పేర్లు తొలగించటంతో పాటు, గ్రామాలను విడిచి వెళ్లినవారి వివరాలు పూర్తిగా సేకరించి ఎటువంటి తప్పులకు చోటు…