పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం : కలెక్టర్‌

  • Home
  • పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం : కలెక్టర్‌

పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం : కలెక్టర్‌

పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం : కలెక్టర్‌

Feb 9,2024 | 09:17

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ గౌతమి      అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : జిల్లాలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకోసం పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సాహం అందించాలని కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతమి సంబంధిత…