పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో ప్రభుత్వం విఫలం

  • Home
  • పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో ప్రభుత్వం విఫలం

పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో ప్రభుత్వం విఫలం

పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో ప్రభుత్వం విఫలం

Feb 1,2024 | 22:33

మాట్లాడుతున్న రవికుమార్‌ టిడిపి జిల్లా అధ్యక్షులు కూన రవికుమార్‌ ప్రజాశక్తి – పలాస పరిశ్రమలు వస్తే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు రాష్ట్రాభివృద్ధి కూడా సాధ్యమవుతుందని…