పింఛను

  • Home
  • పింఛను పొందడం ప్రాథమిక హక్కు

పింఛను

పింఛను పొందడం ప్రాథమిక హక్కు

Dec 17,2023 | 23:05

ప్రజాశక్తి-కాకినాడ రూరల్‌ ఏళ్ల తరబడి జీవితాన్ని వృత్తికే అంకితం చేసిన అనంతరం శేష జీవితాన్ని ఆనందంగా గడిపేందుకు సామాజిక భద్రత రీత్యా పింఛను పొందడం ఒక ప్రాథమిక…