పిఒ

  • Home
  • ఉపాధ్యాయినిగా మారిన పిఒ

పిఒ

ఉపాధ్యాయినిగా మారిన పిఒ

Nov 22,2023 | 21:47

సీతంపేట: స్థానిక ఐటిడిఎ పిఒ కల్పనకుమారి ఉపాధ్యాయురాలిగా అవతారమెత్తి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించారు. బుధవారం మల్లి గురుకుల పాఠశాలను పిఒ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా పదో తరగతి…