పిచ్చి కుక్క వీరంగం 50 మందిపై దాడి భయంతో పరుగులు

  • Home
  • పిచ్చి కుక్క వీరంగం 50 మందిపై దాడి భయంతో పరుగులు

పిచ్చి కుక్క వీరంగం 50 మందిపై దాడి భయంతో పరుగులు

పిచ్చి కుక్క వీరంగం 50 మందిపై దాడి భయంతో పరుగులు

Feb 12,2024 | 00:11

పిచ్చి కుక్క వీరంగం 50 మందిపై దాడి భయంతో పరుగులు ప్రజాశక్తి -చిత్తూరు అర్బన్‌: వీధి కుక్కలు బాగా పెరిగి వీరవిహారం చేస్తున్నాయి. వద్ధులు, చిన్న పిల్లలు…