పీలేరును ముంచెత్తిన వాన

  • Home
  • పీలేరును ముంచెత్తిన వాన

పీలేరును ముంచెత్తిన వాన

పీలేరును ముంచెత్తిన వాన

May 16,2024 | 20:45

ప్రజాశక్తి-పీలేరు పీలేరులో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. గురువారం ఉదయం నుంచి తీవ్రంగా కాసిన ఎండకు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డ పట్టణ ప్రజలు, మధ్యాహ్నం ఆకాశం…