పునరావాస కేంద్రంలో ఆకలి కేకలు

  • Home
  • పునరావాస కేంద్రంలో ఆకలి కేకలు

పునరావాస కేంద్రంలో ఆకలి కేకలు

పునరావాస కేంద్రంలో ఆకలి కేకలు

Dec 4,2023 | 23:24

పునరావాస కేంద్రంలో ఆకలి కేకలుబాలాయపల్లి : మండలంలోని అంబలపూడి గ్రామ గిరిజనులకు ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రంలో గిరిజనులు ఆకలితో అలమటించారు. చేపలను వేటాడి జీవించే గిరిజనులను…