పుల్లలచెరువులో ‘జయహో బీసీ’

  • Home
  • పుల్లలచెరువులో ‘జయహో బీసీ’

పుల్లలచెరువులో 'జయహో బీసీ'

పుల్లలచెరువులో ‘జయహో బీసీ’

Feb 9,2024 | 23:28

ప్రజాశక్తి-పుల్లలచెరువు: సామాన్య కార్యకర్తనైన నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఈ నియోజకవర్గానికి సేవ చేసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా వచ్చాను. ఆశీర్వదించండి. ఈ ప్రాంతాన్ని…