పుస్తకాలు పంపిణీ

  • Home
  • పుస్తకాలు పంపిణీ

పుస్తకాలు పంపిణీ

పుస్తకాలు పంపిణీ

Nov 23,2023 | 20:47

ప్రజాశక్తి – వేపాడస్థానిక శాఖా గ్రంథాలయానికి టిడిపి రాష్ట్ర కార్యదర్శి గొంప కృష్ణ పుస్తకాలను గురువారం వితరణగా అందించారు. యువతకు ఉపయోగపడే గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2 (1 సెట్‌)’…