పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలి

  • Home
  • పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలి

పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలి

పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలి

Dec 5,2023 | 20:25

 ప్రజాశక్తి – నెల్లిమర్ల : పూర్తి స్థాయి ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలని నియోజక వర్గం టిడిపి పోల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కో ఆర్డి నెటర్‌ సువ్వాడ రవి శేఖర్‌…