పూర్వ జడ్జి వి. నాగేశ్వరరావు

  • Home
  • విద్యార్థులకు పుస్తకాలు అందజేత

పూర్వ జడ్జి వి. నాగేశ్వరరావు

విద్యార్థులకు పుస్తకాలు అందజేత

Feb 5,2024 | 23:26

ప్రజాశక్తి- కొత్తపట్నం : కొత్తపట్నం మండలం అల్లూరు జిల్లా పరిషత్‌ హైస్కూల్‌లో చదువు తున్న విద్యార్థులకు జనవిజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో పూర్వ జడ్జి వి. నాగేశ్వరరావు సహ…