పూల పల్లి శ్రీ చైతన్య సిబిఎస్‌ఇ విద్యా ర్థులు ప్రతిభ కనబర్చి బహు మతులు

  • Home
  • జాతీయ స్థాయిలో చైతన్య విద్యార్థుల ప్రతిభ

పూల పల్లి శ్రీ చైతన్య సిబిఎస్‌ఇ విద్యా ర్థులు ప్రతిభ కనబర్చి బహు మతులు

జాతీయ స్థాయిలో చైతన్య విద్యార్థుల ప్రతిభ

Feb 7,2024 | 22:01

ప్రజాశక్తి – పాలకొల్లు దేశ వ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన రెండో దశ క్యాట్‌ ఒలింపియా డ్‌ పరీక్షల్లో పాలకొల్లు, పూల పల్లి శ్రీ చైతన్య సిబిఎస్‌ఇ విద్యా…