పెండింగ్‌ కేసులు పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం చేయండి- పోలీసులకు ఎస్‌పి ఆదేశం

  • Home
  • పెండింగ్‌ కేసులు పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం చేయండి- పోలీసులకు ఎస్‌పి ఆదేశం

పెండింగ్‌ కేసులు పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం చేయండి- పోలీసులకు ఎస్‌పి ఆదేశం

పెండింగ్‌ కేసులు పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం చేయండి- పోలీసులకు ఎస్‌పి ఆదేశం

Dec 1,2023 | 23:59

పెండింగ్‌ కేసులు పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం చేయండి- పోలీసులకు ఎస్‌పి ఆదేశంప్రజాశక్తి -నాగలాపురం: దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో వున్న కేసుల దర్యాప్తును వేగవంతం చేసి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని…