పెండింగ్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

  • Home
  • పెండింగ్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

పెండింగ్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

పెండింగ్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలి

Dec 6,2023 | 20:32

రసన తెలుపుతున్న యుటిఎఫ్‌ నాయకులు మున్సిపల్‌ ఉపాధ్యాయుల ధర్నా ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ దీర్ఘకాలిక పెండింగ్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ యుటిఎఫ్‌ ఆధ్వర్యాన మున్సిపల్‌…