పెనుమంట్ర

  • Home
  • పోలింగ్‌ బూత్‌ల పరిశీలన

పెనుమంట్ర

పోలింగ్‌ బూత్‌ల పరిశీలన

Dec 3,2023 | 17:48

ప్రజాశక్తి – ఆచంట ( పెనుమంట్ర) మండలంలోని పోలింగ్‌ బూత్‌లను ఆదివారం ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారి బి.స్వామినాయుడు పరిశీలించారు. పోలింగ్‌ బూత్‌ల సౌకర్యం ఎలా ఉన్నాయో బిఎల్‌ఒలను…