‘పేట’లో రాజకీయ ‘వలసలుటిడిపి తీర్థం పుచ్చుకున్న వెయ్యి కుటుంబాలు

  • Home
  • ‘పేట’లో రాజకీయ ‘వలసలుటిడిపి తీర్థం పుచ్చుకున్న వెయ్యి కుటుంబాలు

'పేట'లో రాజకీయ 'వలసలుటిడిపి తీర్థం పుచ్చుకున్న వెయ్యి కుటుంబాలు

‘పేట’లో రాజకీయ ‘వలసలుటిడిపి తీర్థం పుచ్చుకున్న వెయ్యి కుటుంబాలు

Mar 2,2024 | 00:03

‘పేట’లో రాజకీయ ‘వలసలుటిడిపి తీర్థం పుచ్చుకున్న వెయ్యి కుటుంబాలు ప్రజాశక్తి – నాయుడుపేట సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలో టిడిపి ఎంఎల్‌ఎ అభ్యర్థి నెలవల విజయశ్రీ చక్రం తిప్పుతున్నారు. ఎన్నికల్లో…