పేదలకు దుస్తులు పంపిణీ

  • Home
  • పేదలకు దుస్తులు పంపిణీ

పేదలకు దుస్తులు పంపిణీ

పేదలకు దుస్తులు పంపిణీ

Dec 17,2023 | 23:25

ప్రజాశక్తి-వెలిగండ్ల: వెలిగండ్ల ఎంపిడిఓ తాతపూడి సుకుమార్‌ పుట్టిన రోజు మరియు సెమీ క్రిస్మస్‌ వేడుకలు వెలిగండ్ల బాప్టిస్ట్‌ చర్చిలో ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య…