పేదలకు రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కాలి

  • Home
  • పేదలకు రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కాలి

పేదలకు రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కాలి

పేదలకు రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కాలి

Nov 26,2023 | 21:33

రాజ్యాంగ ప్రవేశికతో సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్న హైకోర్టు జడ్జి తదితరులు       అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : పేదలందరికీ రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు దక్కాలని, అప్పడే…