పేదలకు సేవలు అందించడంలోనే సంతప్తి-

  • Home
  • పేదలకు సేవలు అందించడంలోనే సంతప్తి-

పేదలకు సేవలు అందించడంలోనే సంతప్తి-

పేదలకు సేవలు అందించడంలోనే సంతప్తి-

Dec 3,2023 | 23:52

పేదలకు సేవలు అందించడంలోనే సంతప్తి- జగనన్న సేవా సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మహేంద్ర రెడ్డిప్రజాశక్తి – గూడూరు టౌన్‌ : పేద ప్రజలకు సేవ చేయ డంలోనే…