పేదల ధర్మాగ్రహమే ‘సామాజిక సత్యాగ్రహం’

  • Home
  • పేదల ధర్మాగ్రహమే ‘సామాజిక సత్యాగ్రహం’

పేదల ధర్మాగ్రహమే 'సామాజిక సత్యాగ్రహం'

పేదల ధర్మాగ్రహమే ‘సామాజిక సత్యాగ్రహం’

Feb 2,2024 | 20:43

ప్రజాశక్తి-మదనపల్లి ప్రభుత్వం నాలుగున్నర ఏళ్లుగా పేద ప్రజలకు చేస్తున్న దగాపై వ్యక్తమవుతున్న ధర్మాగ్రహమే తాము చేపట్టిన సామాజిక సత్యాగ్రహయని విసికె పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిటిఎం…