పొలమూరు గ్రామాల్లో ఎంఎల్‌ఎ నిమ్మల రామానాయుడు మంగళవారం పర్యటించారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని

  • Home
  • తడిచిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి

పొలమూరు గ్రామాల్లో ఎంఎల్‌ఎ నిమ్మల రామానాయుడు మంగళవారం పర్యటించారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని

తడిచిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి

Dec 5,2023 | 17:56

ప్రజాశక్తి – పాలకొల్లు రూరల్‌ మండలంలోని లంకకోడేరు, బల్లిపాడు, దగ్గులూరు, శివదేవునిచిక్కాల, తిల్లపూడి, పొలమూరు గ్రామాల్లో ఎంఎల్‌ఎ నిమ్మల రామానాయుడు మంగళవారం పర్యటించారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని, ముంపునకు…