పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలి : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

  • Home
  • పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలి : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలి : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలి : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

Dec 19,2023 | 21:03

ప్రజాశక్తి- పోరుమామిళ్ల జిల్లాలో విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం విద్యార్థులు మరిన్ని పోరా టాలకు సిద్ధం కావాలని ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వినోద్‌ కుమార్‌ విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు.…