పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు..తప్పక ఘన విజయాలు

  • Home
  • పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు..తప్పక ఘన విజయాలు

పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు..తప్పక ఘన విజయాలు

పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు..తప్పక ఘన విజయాలు

Feb 3,2024 | 22:29

పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు..తప్పక ఘన విజయాలుప్రజాశక్తి-తిరుపతి సిటి దశాబ్దాల పోరాటానికి…మూడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ దీక్షకు… ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు పరిష్కారం లభించింది. టిటిడి కార్మికులు సిఐటియు…