పోర్టు పనులు పరిశీలన

  • Home
  • పోర్టు పనులు పరిశీలన

పోర్టు పనులు పరిశీలన

పోర్టు పనులు పరిశీలన

Feb 4,2024 | 22:34

బ్రేక్‌ వాటర్‌ పనులను పరిశీలిస్తున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – నౌపడ సంతబొమ్మాళి మండలం మూలపేట గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ పోర్టు, నౌపడలో పునరావాస కాలనీలను కలెక్టర్‌…