పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు : అదితి సింగ్‌

  • Home
  • పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు : అదితి సింగ్‌

పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు : అదితి సింగ్‌

పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు : అదితి సింగ్‌

Feb 10,2024 | 22:37

పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు : అదితి సింగ్‌ తిరుపతి టౌన్‌ : తిరుపతి నియోజకవర్గ పరిధిలోని పోలింగ్‌ కేంద్రాలలో ఓటర్లకు అన్ని ఏర్పాట్లూ పక్కాగా చేయాలని…