పోలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలి : కలెక్టర్‌

  • Home
  • పోలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలి : కలెక్టర్‌

పోలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలి : కలెక్టర్‌

పోలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలి : కలెక్టర్‌

Feb 7,2024 | 21:06

ప్రజాశక్తి-పీలేరు పోలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణలో ఎలాంటి సమస్యలూ తలెత్తకుండా చూడాలని కలెక్టర్‌ అభిషిక్త్‌కిషోర్‌ తెలిపారు. బుధవారం పీలేరులోని కోటపల్లి మండల పరిషత్‌ పాఠశాల, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలోని…