పోలింగ్‌ వేళ మరింత అప్రమత్తత

  • Home
  • పోలింగ్‌ వేళ మరింత అప్రమత్తత

పోలింగ్‌ వేళ మరింత అప్రమత్తత

పోలింగ్‌ వేళ మరింత అప్రమత్తత

May 11,2024 | 08:55

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారులు, కలెక్టర్‌ ఎస్పీ         అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : సాధారణ ఎన్నికల పోలింగ్‌ సమయంలో మరింత అప్రమత్తంగా…