పోలింగ్‌ స్టేషన్లను పిఒ పరిశీలన

  • Home
  • పోలింగ్‌ స్టేషన్లను పిఒ పరిశీలన

పోలింగ్‌ స్టేషన్లను పిఒ పరిశీలన

పోలింగ్‌ స్టేషన్లను పిఒ పరిశీలన

Dec 3,2023 | 21:18

ప్రజాశక్తి – సీతంపేట: మండలంలోని వనాపురంలో 57వ నెంబరు పోలింగ్‌ స్టేషన్‌, పెదరామలోని 53 పోలింగ్‌ స్టేషన్‌ను ఐటిడిఎ పిఒ కల్పనాకుమారి ఆదివారం పరిశీలించారు. స్పెషల్‌ క్యాంపెయిన్‌…