పోలీసులకు అంగన్‌వాడీలు సమ్మెనోటీసు

  • Home
  • పోలీసులకు అంగన్‌వాడీలు సమ్మెనోటీసు

పోలీసులకు అంగన్‌వాడీలు సమ్మెనోటీసు

పోలీసులకు అంగన్‌వాడీలు సమ్మెనోటీసు

Dec 6,2023 | 22:04

 ప్రజాశక్తి – కురుపాం : అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు వారి హక్కుల సాధనకు ఈనెల 8 నుంచి చేపడుతున్న నిరవధి సమ్మె కారణంగా బుధవారం స్థానిక పోలీసు సిబ్బందికి…