పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఆకస్మిక తనిఖీ

  • Home
  • పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఆకస్మిక తనిఖీ

పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఆకస్మిక తనిఖీ

పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఆకస్మిక తనిఖీ

Feb 3,2024 | 23:29

మాట్లాడుతున్న ఎస్‌పి రాధిక పోలాకి : పోలాకి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ను ఎస్‌పి జి.ఆర్‌.రాదిక శనివారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో స్టేషన్‌లో పలు ముఖ్యమైన కేసు…