పోలీస్‌స్టేషన్‌ ముందు ఆగిన వాహనాలు

  • Home
  • భారులుదీరిన ‘జిందాల్‌’ వాహనాలు

పోలీస్‌స్టేషన్‌ ముందు ఆగిన వాహనాలు

భారులుదీరిన ‘జిందాల్‌’ వాహనాలు

Dec 2,2023 | 21:40

పోలీస్‌స్టేషన్‌ ముందు ఆగిన వాహనాలు ప్రజాశక్తి-బొమ్మనహాల్‌ మండలంలోని హరేసముద్రం రెవిన్యూ పరిధిలో ఉన్న జిందాల్‌ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన భారీగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. మండల కేంద్రంలోని పోలీస్‌స్టేషన్‌…