పోలీస్‌ డైరీ-2024 ఆవిష్కరణ

  • Home
  • పోలీస్‌ డైరీ-2024 ఆవిష్కరణ

పోలీస్‌ డైరీ-2024 ఆవిష్కరణ

పోలీస్‌ డైరీ-2024 ఆవిష్కరణ

Jan 31,2024 | 22:20

పోలీసు డైరీ-2024ను ఆవిష్కరిస్తున్న ఎస్పీ అన్బురాజన్‌          అనంతపురం క్రైం : జిల్లా ఎస్పీ కెకెఎన్‌.అన్బురాజన్‌ పోలీస్‌ డైరీ-2024ను బుధవారం నాడు జిల్లా…