ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్‌

  • Home
  • ప్రజలకు ఇబ్బందుల్లేకుండా చర్యలు

ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్‌

ప్రజలకు ఇబ్బందుల్లేకుండా చర్యలు

Dec 5,2023 | 17:15

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్‌, ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ ప్రభావం వల్ల రైతులకు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు…