ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు

  • Home
  • ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు

ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు

ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు

Feb 13,2024 | 21:55

మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించాలని వైద్యారోగ్యశాఖ సిబ్బంది…