ప్రజలపై భారాలు మోపొద్దు : సిపిఎం

  • Home
  • ప్రజలపై భారాలు మోపొద్దు : సిపిఎం

ప్రజలపై భారాలు మోపొద్దు : సిపిఎం

ప్రజలపై భారాలు మోపొద్దు : సిపిఎం

Nov 26,2023 | 21:31

సమావేశంలో పాల్గొన్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు వి.రాంభూపాల్‌         అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : కార్పొరేట్‌కు మేలు చేస్తూ ప్రజలు, రైతులపై…