ప్రజలు ఎదురు

  • Home
  • బాబు పాలన కోసం ప్రజల ఎదురుచూపు

ప్రజలు ఎదురు

బాబు పాలన కోసం ప్రజల ఎదురుచూపు

Nov 24,2023 | 22:34

చాకలిపాలెంలో అన్న క్యాంటిన్‌ ప్రారంభిస్తున్న టిడిపి నాయకులు ప్రజాశక్తి-మామిడికుదురు(పి.గన్నవరం)                           …