ప్రజారోగ్యానికి ప్ర్రభుత్వం పాధాన్యత

  • Home
  • ప్రజారోగ్యానికి ప్ర్రభుత్వం పాధాన్యత

ప్రజారోగ్యానికి ప్ర్రభుత్వం పాధాన్యత

ప్రజారోగ్యానికి ప్ర్రభుత్వం పాధాన్యత

Dec 18,2023 | 22:05

ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులను అందజేస్తున్న స్పీకర్‌ సీతారాం తదితరులు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ప్రజారోగ్యానికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని శాసనసభ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు.…