ప్రజాశక్తి – ఏలూరుస్పోర్ట్స్‌             గంజాయి సరఫరా

  • Home
  • గంజాయి నియంత్రణకు పటిష్ట చర్యలు

ప్రజాశక్తి - ఏలూరుస్పోర్ట్స్‌             గంజాయి సరఫరా

గంజాయి నియంత్రణకు పటిష్ట చర్యలు

Feb 29,2024 | 22:11

విక్రేతలపై పీడీ యాక్ట్‌ కలెక్టర్‌ ప్రసన్న వెంకటేష్‌, ఎస్‌పి డి.మేరీప్రశాంతి ప్రజాశక్తి – ఏలూరుస్పోర్ట్స్‌ గంజాయి సరఫరా, వినియోగించే వారిపై ఆరు నెలలపాటు కనీస జైలు శిక్ష,…