ప్రజాశక్తి – చింతలపూడి            ద్విచక్రవాహనదారులు తప్పని సరిగా హెల్మెట్‌ ధరలించాలని చింతలపూడి సిఐ మల్లేశ్వరరావు అన్నారు. పట్టణంలో పోలీస్‌ అధికారులు

  • Home
  • హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

ప్రజాశక్తి - చింతలపూడి            ద్విచక్రవాహనదారులు తప్పని సరిగా హెల్మెట్‌ ధరలించాలని చింతలపూడి సిఐ మల్లేశ్వరరావు అన్నారు. పట్టణంలో పోలీస్‌ అధికారులు

హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

Nov 23,2023 | 21:57

ప్రజాశక్తి – చింతలపూడి ద్విచక్రవాహనదారులు తప్పని సరిగా హెల్మెట్‌ ధరలించాలని చింతలపూడి సిఐ మల్లేశ్వరరావు అన్నారు. పట్టణంలో పోలీస్‌ అధికారులు, శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్‌ యాజమాన్యం…