ప్రజాశక్తి – తాడేపల్లిగూడెం               పత్రికా రంగానికి

  • Home
  • సూర్యనారాయణమూర్తి సేవలు చిరస్మరణీయం

ప్రజాశక్తి - తాడేపల్లిగూడెం               పత్రికా రంగానికి

సూర్యనారాయణమూర్తి సేవలు చిరస్మరణీయం

Jan 31,2024 | 22:06

ప్రజాశక్తి – తాడేపల్లిగూడెం పత్రికా రంగానికి, సమాజానికి యద్దనపూడి సూర్యనారాయణమూర్తి చేసిన బహుముఖ సేవలు చిరస్మరణీయమని పలువురు వక్తలు అన్నారు. ప్రముఖ పాత్రికేయుడు యద్దనపూడి సూర్యనారాయణమూర్తి స్మారక…