ప్రజాశక్తి – నూజివీడు టౌన్‌             ప్రజారోగ్య పరి రక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని

  • Home
  • ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత

ప్రజాశక్తి - నూజివీడు టౌన్‌             ప్రజారోగ్య పరి రక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని

ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత

Feb 29,2024 | 22:12

ఎంఎల్‌ఎ మేకా వెంకటప్రతాప్‌ అప్పారావు, కలెక్టర్‌ ప్రసన్న వెంకటేష్‌ రూ.21 కోట్లతో ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి ప్రారంభం ప్రజాశక్తి – నూజివీడు టౌన్‌ ప్రజారోగ్య పరి రక్షణకు…