ప్రజాశక్తి – భీమడోలు                ఉంగుటూరు ఎంఎల్‌ఎ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రజలు

  • Home
  • విద్యార్థులకు పుస్తకాలు అందజేత

ప్రజాశక్తి - భీమడోలు                ఉంగుటూరు ఎంఎల్‌ఎ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రజలు

విద్యార్థులకు పుస్తకాలు అందజేత

Feb 2,2024 | 22:35

ప్రజాశక్తి – భీమడోలు ఉంగుటూరు ఎంఎల్‌ఎ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రజలు, అభిమానులు ప్రేమ పూర్వకంగా అందించే వివిధ అంశాలను విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలని సూచించిన శాసనసభ్యుని…