ప్రజాశక్తి – భీమవరం           ఉండి నియోజకవర్గ టిడిపి

  • Home
  • అసంతృప్తి.. ఆవేదన

ప్రజాశక్తి - భీమవరం           ఉండి నియోజకవర్గ టిడిపి

అసంతృప్తి.. ఆవేదన

Feb 26,2024 | 22:36

టిడిపి, జనసేన నియోజకవర్గ ఆత్మీయ సమావేశం తీరిది అధినేతలు చంద్రబాబు, పవన్‌ నిర్ణయాలపై ఇరు పార్టీ నేతల్లో అసంతృప్తి ప్రజాశక్తి – భీమవరం ఉండి నియోజకవర్గ టిడిపి,…