ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే వజ్రాయుధం

  • Home
  • ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే వజ్రాయుధం

ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే వజ్రాయుధం

ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే వజ్రాయుధం

Dec 5,2023 | 21:46

2కె రన్‌ను ప్రారంభిస్తున్న జాయింట్‌ కలెక్టర్‌         అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు వజ్రాయుధం లాంటిదని, దీనిని గుర్తించి ఓటు హక్కు…