ప్రజా పోరాటం ద్వారానే

  • Home
  • ప్రజా పోరాటంతో రోడ్డు పునర్నిర్మాణం

ప్రజా పోరాటం ద్వారానే

ప్రజా పోరాటంతో రోడ్డు పునర్నిర్మాణం

Mar 1,2024 | 23:31

ప్రజాశక్తి -అనకాపల్లి ప్రజా పోరాటం ద్వారానే అనకాపల్లి నుండి అచ్యుతాపురం రోడ్డును పునర్నిర్మాణం ప్రారంభమైందని, ఇది ప్రజా పోరాట పోరాట విజయమని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి కె.లోకనాథం…