ప్రజా సమస్యలు పెరిగిపోయాయి

  • Home
  • ప్రజా సమస్యలు పెరిగిపోయాయి

ప్రజా సమస్యలు పెరిగిపోయాయి

ప్రజా సమస్యలు పెరిగిపోయాయి

Feb 11,2024 | 21:15

పౌర హక్కుల రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చిలుక చంద్ర శేఖర్‌ప్రజాశక్తి-రాయచోటి రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలు పెరిగిపోయాయని పౌరహక్కుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చిలుక చంద్రశేఖర్‌ పేర్కొన్నారు.…