ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

  • Home
  • ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్ష విజయవంతం

ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్ష విజయవంతం

Feb 14,2024 | 21:17

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐప్రజాశక్తి-కలసపాడు స్థానిక జిల్లా పరిషత్‌ హైస్కూల్‌, విజయభారతి స్కూళ్లలో ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్షకు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారని ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా…

ప్రజ్ఞా వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

Feb 8,2024 | 21:16

ప్రజాశక్తి-మదనపల్లి స్థానిక జిల్లా పరిషత్‌ హైస్కూల్‌, విజయభారతి స్కూళ్లలో ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో గురువారం నిర్వహించిన ప్రజ్ఞా వికాస్‌ పరీక్షకు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారని ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా…