ప్రజ్ఞ వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

  • Home
  • ప్రజ్ఞ వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

ప్రజ్ఞ వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

ప్రజ్ఞ వికాస పరీక్ష విజయవంతం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

Feb 10,2024 | 21:37

అనంతపురంలో ప్రజ్ఞ ప్రశ్న పత్రాలను విడుదల చేస్తున్న ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ నాయకులు ప్రజాశక్తి-అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ నగరంలోని ఎస్‌వి జూనియర్‌ కళాశాలో శనివారం నిర్వహించిన ప్రజ్ఞ వికాస పరీక్ష విజయవంతమైనట్లు…